« Ευ μεν γαρ φερομένης της γεωργίας έρρωνται και άλλαι τέχναι άπασαι, όπου δ’ αναγκασθή η γή χερσεύειν, αποσβέννυνται και αι άλλαι τέχναι, σχεδόν τι και κατά γην και κατά θάλατταν.»
                                Ξενοφών

 

Δείτε επίσης
www.elaiolado.gr
, www.e-natural.gr , www.idx.gr